KAKO IZGLEDA RAD SA POINTS OF YOU

Prvo napravite PAUZU… (jedan mali presek u svakodnevici)

Zapitate se: Kako sam danas? Kako se osećam? Tokom par minuta ispitate kako se osećate, pustite misli da prolaze…

Zatim definišete TEMU iz svakodnevnog života koju želite da istražite (koja vas brine, imate dilemu, nešto što želite dublje da pogledate – lični odnos, karijera, porodica, deca, prijatelji, itd.) i formulišete JASNO PITANJE ili TEMU.

za sajt

Možete da odaberete neki od procesa:

 • Prošlost, sadašnjost, budućnost (Past, Present, Future)
 • Dobitak i gubitak (Gain and Loss)
 • Odnos (Relationship)
 • Buđenje (Awakeness)
 • Moj ideal vs. Moja realnost (My Ideal vs. My Reality)
 • Sastanak sa sobom (A Date With Myself)
 • Moje lično putovanje (My Personal Journey)
 • Moja kutija sa alatima (My Toolbox)
 • Moj Foto album (My Photo album) i Mapa asocijacija – Punctum
 • Za fantastičan novi početak (To a Fantastic New Start)
 • Sumiranje (Finally)
 • Prebrodite strah (Moving Beyond the Fear)
 • Moje unutrašnje dete (My Inner Child) – Faces
 • Šta me čini onim što jesam? (What Makes me Who I am?) – Faces
 • Povratak u realnost (Back to Reality) – Faces
 • Niko nije savršen (Nobody’s perfect) – Faces
 • Ko sam ja? (Who am I?) – Faces

U sledećem koraku INTUITIVNO BIRATE kartice… (u zavisnosti od procesa, zavisi i broj kartica)

Zatim sledi PROŠIRENJE PERSPEKTIVA – na poseban način posmatrate kartice, obraćajući pažnju na to kakve misli vam se javljaju, kakva osećanja i asocijacije dolaze.

Nakon toga nephodan je FOKUS na najznačajniji uvid, sumiranje utisaka.

Na kraju procesa se definiše AKCIJA – PLAN DELOVANJA.

2016_09_SUGARDROPS15

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: