INDIVIDUALNI COACHING – KONSULTACIJE

Individualne konsultacije su prilagođene konkretnim potrebama klijenta. Rad sa Points of You The Coaching Game & Punctum karticama omogućava osobi da se detaljno pozabavi bilo kojom temom iz ličnog života na kojoj želi da radi. Magija je u tome što osoba počinje da razmišlja na potpuno drugačiji način, bolje se povezuje sa svojim podsvesnim umom, bolje razume svoje podsvesne obrasce i pronalazi šta to ne funkcioniše najbolje i kako to može da promeni.

Points of You je jedinstven metod koji pomaže transformaciju od mesta gde se osoba nalazi do mesta gde želi da bude, pomaže joj da probije barijere vezane za donošenje odluka, toleranciju, postavljanje ciljeva, planiranje… On stvara provokaciju, privlači pažnju, veoma često da dovodi do ’Aha momenata’. Osoba se približava sebi na način koji je čist, jednostavan, autentičan.

Klijenti su obično veoma iznenađeni svim onim stvarima koje se pojave u procesu. Često se dešava da ne znaju šta sve postoji duboko u njima samima i kada počnu da razmišljaju o tome, otvaraju svoje srce i um i nalaze novu inspiraciju za samorazvoj, sreću se sa sobom na jednom dubljem nivou, sa svojim snovima i svojom sopstvenom mudrošću.

 

kartice

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: