Points of You

 

Points of You je moćan kreativan alat za lični razvoj, inspiraciju i učenje. Vizuelan, veoma intuitivan, potpuno drugačiji od uobičajenog.
Pravi je izazov pogledati stvari sa nove tačke gledišta, one koja je ranije bila van našeg vidokruga. Promena skoro uvek počinje kada smo otvoreni i spremni da izađemo iz uobičajenih perspektiva i načina razmišljanja.
Points of You je zasnovan na asocijativnim vezama između fotografije, reči i teme, odnosno oblasti koju smo odabrali da istražimo.
Fotografije stimulišu desnu (kreativnu), a reči levu (logičku i analitičku) stranu mozga. Susret između ova dva načina razmišljanja zaobilazi logiku, ide mnogo dublje i omogućava da se pojavi nešto potpuno novo, često neočekivano i veoma inspirativno.
Svi odgovori se nalaze u nama, samo je potrebno doći do uvida, doneti odluke i preduzeti akciju!

Više informacija na 064/471 23 29

Awareness oglas

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: